Czy osoby chore na raka mają szansę na wykupienie ubezpieczenia na życie?Liczba osób, u których zostaje wykryta choroba nowotworowa rośnie każdego roku. Pojawia się w związku z tym pytanie: czy osoby te mają jakiekolwiek szanse na wykupienie ubezpieczenia na życie?

Osoby, które właśnie chorują praktycznie nie mają szans na znalezienie towarzystwa ubezpieczeniowego, które zechce im sprzedać polisę na życie. W przypadku tych osób ryzyko, które ponosi ubezpieczyciel jest bardzo wysokie. Rak jest postrzegany jako choroba, która kończy się śmiercią. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą podejmować wysokiego ryzyka, które wiąże się z ubezpieczeniem osób już chorych na raka.

Sytuacja osób, które chorowały w przeszłości

W przypadku tych osób sytuacja może nie jest zadowalająca, ale i tak wygląda lepiej niż w przypadku osób aktualnie chorych. Osoby, które chorowały w przeszłości mają szansę na znalezienie towarzystwa zdecydowanego sprzedać im polisę na życie. Decyzja towarzystwa zależy od kilku czynników. Ubezpieczyciel, który zdecyduje się taką osobą ubezpieczyć uwzględni przy podejmowaniu decyzji:
rodzaj nowotworu, który został rozpoznany u osoby zainteresowanej wykupieniem polisy;
okres, jaki upłynął od zakończenia ostatniego leczenia;
stosowane leki;
aktualne wyniki badań.
Pozytywna decyzja ubezpieczyciela oznacza jednak, że w przypadku osób w przeszłości chorujących na raka,zastosuje on wyższą składkę niż w przypadku osoby zdrowej.

Kiedy zachoruję po wykupieniu polisy?

Ubezpieczyciele zabezpieczają się przed takimi sytuacjami. Sposobem zabezpieczenia interesów ubezpieczyciela jest umieszczenie w umowie zapisu, który umożliwia wypłatę świadczenia tylko wtedy, kiedy od podpisania z klientem umowy do zachorowania upłynie określony czas. Towarzystwa ubezpieczeniowe określają ten czas dowolnie, może to więc być pięć lat lub dłużej. Jeżeli więc zachorujemy wcześniej niż zostało to zapisane w umowie, nie mamy szans na otrzymanie świadczenia. Wszystko w tym przypadku zależy więc od tego, jaką umowę podpisaliśmy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Podobne wpisy: