Ile czasu firma ubezpieczeniowa ma na wypłatę odszkodowania?Osoby, które kupują ubezpieczenia komunikacyjne z pewnością interesuje czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Postaramy się więc ten temat trochę przybliżyć.

Odszkodowanie z polisy od odpowiedzialności cywilnej

W tym przypadku czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania nie może przekroczyć 30 dni. Są jednak od tej reguły wyjątki. Gdy istnieją przeszkody (brak dokumentacji dotyczącej kolizji lub wypadku),wypłata odszkodowania może się przesunąć w czasie. Warto jednak wiedzieć, że o takiej sytuacji osoba oczekująca na wypłatę świadczenia musi zostać przez towarzystwo ubezpieczeniowe poinformowana na piśmie. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma również obowiązek wyjaśnić przyczyny opóźnienia i podać planowany termin, w który sprawa odszkodowania zostanie załatwiona. Po wyjaśnieniu spornych kwestii, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno dokonać wypłaty odszkodowania w ciągu 14 dni. W ustawie o ubezpieczeniach znalazł się także przepis, który mówi, że odszkodowanie po wyjaśnieniu spornych kwestii nie może zostać wypłacone później niż 90 dni od dnia, w który towarzystwo ubezpieczeniowe zostało powiadomione o powstaniu roszczenia.

Ubezpieczenie auto casco

W przypadku likwidacji szkody z dobrowolnego ubezpieczenia auto casco oraz z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, towarzystwo ubezpieczeniowe także ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Podobnie jak w przypadku odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, termin może zostać przedłużony, gdy istnieją przeszkody, aby odszkodowanie zostało wypłacone w przewidzianym przez prawo terminie. Analogicznie też jak przy ubezpieczeniu OC, właściciel polisy musi zostać zawiadomiony o opóźnieniu na piśmie W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych podstawą prawną są przepisy Kodeksu cywilnego.

Warto wiedzieć, że gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci nam odszkodowania w terminie, mamy prawo zażądać od niego wypłacenia ustawowych odsetek od przyznanego odszkodowania. Pamiętajmy o tym, gdy ubezpieczyciel będzie się spóźniał.

Podobne wpisy: