Co warto wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC dla kierowców?Posiadacze pojazdów mechanicznych w Polsce muszą wykupować polisę OC. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe.

Warto wiedzieć, jak naliczana jest wysokość składki, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty świadczenia.

Kiedy nie otrzymamy świadczenia?

Ponieważ posiadanie ubezpieczenia OC przez właściciela pojazdu mechanicznego jest w naszym kraju obowiązkiem, sytuacje, w których ubezpieczyciel może nie wypłacić świadczenia zostały zapisane w ustawie. Zatem w tym zakresie towarzystwa ubezpieczeniowe muszą trzymać się przepisów obowiązującej ustawy. Zgodnie z tą ustawą nie otrzymamy odszkodowania w następujących sytuacjach:

kiedy kierując pojazdem wyrządziliśmy szkodę właścicielowi pojazdu;
jeżeli zostały uszkodzone przedmioty za przewóz, których pobraliśmy opłatę;
w razie utraty cennych przedmiotów, które przewoziliśmy samochodem bądź innym pojazdem;
jeżeli w wyniku zdarzenia doszło do skażenie środowiska naturalnego.

Sytuacje, w których ubezpieczyciel musi nam wypłacić odszkodowanie

Ustawa określa także, kiedy ubezpieczyciel jest zmuszony do wypłaty odszkodowania. Na odszkodowanie mogą liczyć osoby, które:

spowodowały wypadek nie mając prawa jazdy;
po spowodowaniu wypadku uciekły z miejsca zdarzenia;
spowodowały wypadek kierując skradzionym pojazdem;
doprowadziły do wypadku będąc pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Pamiętajmy jednak, że ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania osobie poszkodowanej zażąda od osoby, która wypadek spowodowała w wymienionych wyżej sytuacjach zwrotu sumy odszkodowania.

Od czego zależy wysokość składki?

Towarzystwo ubezpieczeniowe naliczając składkę przy ubezpieczeniu OC uwzględni:

historię wcześniejszych szkód, które spowodował klient;
jego wiek;
ilość kilometrów pokonywanych w ciągu jednego roku;
miejsce, w którym kierowca zamieszkuje;
rok produkcji ubezpieczanego pojazdu;
doświadczenie kierowcy.

Kierowcy mieszkający w największych miastach naszego kraju, ale też mający małe doświadczenie muszą liczyć się, że zapłacą składki wyższe od tych mieszkających w małych miastach i posiadających duże doświadczenie w kierowaniu pojazdami.

Podobne wpisy: