Ankieta medyczna – o co może pytać ubezpieczyciel?Osoby, które chcą wykupić ubezpieczenie na życie muszą przed podpisaniem umowy wypełnić otrzymaną od ubezpieczyciela ankietę medyczną.

Na jej podstawie firma ubezpieczeniowa ocenia stan zdrowia osoby ubezpieczającej się, podejmuje decyzję, czy sprzeda jej polisę, jaka będzie wysokość opłacanych składek.

Piszemy prawdę

Przy wypełnianiu ankiety medycznej musimy udzielać prawdziwych odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Udzielanie nieprawdziwych informacji może wydawać się w pierwszym momencie korzystne: ubezpieczyciel nie tylko zawrze z nami umowę, ale także naliczy nam niskie składki. Jednak towarzystwo ubezpieczeniowe i tak dowie się, że zostało przez nas oszukane. Wtedy kiedy dojdzie do zdarzenia, które zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia, zgodnie z prawem ma on prawo odmówić jego wypłaty.

Jak zbudowana jest ankieta?

Osoby zamierzające się ubezpieczyć otrzymają ankietę zbudowaną z dwóch części. W jednej części ubezpieczyciel zamieszcza pytania dotyczące naszych finansów, wykonywanej pracy zawodowej, uprawianej przez nas dyscypliny sportowej. Część druga składa się z pytań dotyczących naszego stanu zdrowia.

Jakich pytań możemy się spodziewać?

Ta część ankiety jest bardzo szczegółowa. Ubezpieczyciela interesuje, na jakie choroby chorowaliśmy wcześniej, czy związane one były z leczeniem szpitalnym, czy pewne rodzaje chorób zdarzały się naszym najbliższym – rodzicom i rodzeństwu. Ubezpieczyciel pyta także o:

wagę osoby ubezpieczającej się;
jej wzrost;
palenie papierosów, picie alkoholu i zażywanie narkotyków;
leki, które zażywa osoba ubezpieczająca się.

Ubezpieczyciel może zadać nam także pytania o stan naszego serca, o to, czy chorujemy na choroby krążenia. Na pewno w tym miejscu padną także pytania dotyczące chorób nowotworowych.

Pytań w ankiecie jest znacznie więcej. Służy on bowiem ocenie ryzyka ponoszonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczania konkretnej osoby. Stąd duża liczba pytań na temat różnych chorób, które to ryzyko mogą podnieść.

Podobne wpisy: