Ubezpieczenia na całe życie

Kiedy przestaje obowiązywać polisa na życieTen rodzaj ubezpieczeń proponowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe cieszy się największym zainteresowaniem wśród osób wybierających rodzaj ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie na całe życie jest bardzo skuteczną i szeroką ochroną dla osoby ubezpieczonej. Jakie są główne zalety tych ubezpieczeń, dlaczego towarzystwa ubezpieczeniowe doradzają swoim klientom właśnie ten rodzaj ubezpieczenia?
Read More

post

Różnice pomiędzy polisą turystyczną na rok a krótkoterminową?

Ubezpieczyciele oferują nam polisę krótko- bądź długoterminową, która zależy od tego na jaki okres wybieramy się za granicę. Ubezpieczenie turystyczne może być podpisane na rok bądź na dwa tygodnie – wszystko zależy, od naszych potrzeb. Warto wiedzieć, czym się one różnią, bo wybierając pomiędzy jedną a drugą możemy oszczędzić dużo ponad tysiąc złotych rocznie.

Read More

Zanim podpiszemy umowę z ubezpieczycielem

Zanim podpiszemy umowę z ubezpieczycielemWybranie polisy na życie, podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza, że obie strony biorą na siebie pewne obowiązki. Zanim więc ją podpiszemy, zwróćmy uwagę na zawarte w niej zapisy. Pewne elementy umowy są szczególnie istotne, gdyż to właśnie one decydują o jej atrakcyjności.
Read More

Czy można ubezpieczyć nagrobek

Czy można ubezpieczyć nagrobekKradzież na cmentarzach i dewastacje nagrobków zdarzają się w naszym kraju coraz częściej. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w chwili obecnej możliwość ubezpieczenia zarówno nagrobków, jak i pomników cmentarnych. Co otrzymujemy w ramach takiego ubezpieczenia, czy warto z niego skorzystać?
Read More

Terminowe ubezpieczenia na życie

Terminowe ubezpieczenia na życieUbezpieczenia na życie sprzedają się w Polsce coraz lepiej. Oferta towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń na życie jest coraz bogatsza. Wśród propozycji są między innymi terminowe ubezpieczenia na życie. Read More

Ubezpieczenie na życie osób z niepełnosprawnością

Ubezpieczenie na życie osób z niepełnosprawnościąDecyzja ubezpieczyciela o sprzedaży ubezpieczenia na życie jest podejmowana między innymi na podstawie niezwykle szczegółowej ankiety medycznej. Stan zdrowia osoby, która chce wykupić ubezpieczenie na życie jest jednym bardziej istotnych czynników, które mogą podnieść ryzyko ubezpieczyciela. Czy w gronie osób, którym towarzystwo ubezpieczeniowe sprzeda polisę na życie mogą znaleźć się osoby niepełnosprawne?
Read More

Kiedy przestaje obowiązywać polisa na życie

Kiedy przestaje obowiązywać polisa na życieW chwili podpisania umowy ubezpieczeniowej pomiędzy osobą wykupującą ubezpieczenie a towarzystwem ubezpieczeniowym zawiązuje się stosunek prawny. Mają tutaj zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W tym przypadku kodeks cywilny określa, że stosunek prawny trwa jedynie przez pewien czas. Podczas trwania czasu stosunku prawnego na obu stronach ciążą pewne zobowiązania. Stosunek ten może jednak w pewnych okolicznościach wygasnąć. Jakie to są okoliczności?
Read More